messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0947319567

Động Phong Nha

Động Phong Nha

18-05-2023

1. Giới thiệu khái quát

Động Phong Nha là hang động thuộc vùng núi đá vôi vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Là điểm đến hấp dẫn và nổi tiếng của của Quảng Bình. Động được đưa vào hoạt động du lịch từ năm 1991. Du khách sau khi ngược dòng sông Son đến thăm quan Động Phong Nha với hệ thống thạch nhũ tráng lệ với 7 tiêu chí nổi bật. Tại đây du khách có thể lựa chọn 2 tour du lịch Phong Nha là tour Động Phong Nha 1.200m và tour xuyên Sơn Hồ 4.500m.

2. Động Phong Nha ở đâu

Nằm ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 45km về phía tây bắc, Động Phong Nha nằm trong vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Từ Đồng Hới đi đến Phong Nha du khách sẽ được đi trên đường Trường Sơn huyền thoại. Sau khi đến trung tâm du lịch Phong Nha, du khách ngược theo dòng Sông Son đến tham quan Phong Nha.  Được coi là “Thiên Nam đệ nhất động” của Việt Nam, che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới. Là điểm đầu tiên được đưa vào khai thác du lịch phục vụ du khách tại Phong Nha Kẻ Bàng.

3. Tìm hiểu về động Phong Nha

Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tên gọi “Phong Nha”Người ta thường hay gọi Động Phong Nha Kẻ Bàng. Tên gọi của vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng bắt nguồn từ tên gọi Động Phong Nha. Tuy nhiên Động Phong Nha chỉ một hang động như bao hang động khác thuộc vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng mà thôi.

Động Phong Nha - Kỳ Quan Đệ Nhất Động Chi Tiết A-Z Động Phong Nha - Kỳ Quan Đệ Nhất Động Chi Tiết A-Z

Du thuyền trên dòng Sông Son thơ mộng du khách đến trải nghiệm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phong Nha

Theo các nhà khoa học, quá trình phong hóa tạo thành hang động ở Phong Nha là quá trình tự nhiên đã diễn ra từ cách đây 250 triệu năm. Dạng địa hình chính của Phong Nha -Kẻ Bàng là núi đá vôi và núi đất. Độ cao trung bình 600 mét, thành hẹp, vách đứng. Động Phong Nha nằm ở phần đông nam khối núi đá vôi Kẻ Bàng. Trong một vùng đá vôi bị phong hóa mạnh, diện tích khoảng 10.000 km2, kéo dài 200 km trên phía bắc dãy Trường Sơn, thông cả sang Lào. Ở khối núi đá vôi này có hiện tượng nước chảy ngầm.

Vào Động Phong Nha bằng Kayak trong tour 4500mTour Động Phong Nha chèo thuyền Kayak - Tiệc nướng BBQ

Vào thăm quan Phong Nha bằng Kayak trong tour 4500m

Nguồn ảnh : Internet

Dòng chảy trên mặt có thể nhìn thấy là các con sông Son, Troóc, Chày, Rào Thương bắt nguồn từ các con suối nhỏ, đến hang Én thì suối lớn chảy ngầm vào lòng núi đá vôi để tạo thành các hang động. Hai bên bờ Sông Son là cuộc sống của người dân địa phương ở đây. Người dân quanh đây thường lái thuyền phục vụ du khách đến thăm quan Phong Nha Kẻ Bàng.

Động Phong Nha 

Với chiều dài 7.729m, sâu 83m, cao 50m với rất nhiều nhánh hang phụ lớn nhỏ. Bao gồm cả hang Bi Kí, hang Tiên và hang Cung Đình. Đây là loại hình động nước chảy ngầm trong lòng núi với nhiều thạch nhũ đặc trưng. Tương truyền rằng, chính những măng đá rũ xuống ở cửa hang đã góp phần tạo nên cái tên đầy thi vị “Phong Nha”, tức là “Gió luồn qua kẽ răng”. Tên gọi Phong Nha cũng bắt nguồn từ đây. Những thạch nhũ Phong Nha được đánh giá là đẹp và mất hàng triệu năm mới được hình thành.

Thạch nhũ tuyệt đẹp của Phong Nha:

Bên trong động Phong NhaĐộng Phong Nha

Nguồn ảnh : Internet

Độc đáo thạch nhũ trong động

Phong Nha nổi tiếng với những khối đá độc đáo được đặt tên theo các hình dạng tự nhiên. Cảm giác vào với xứ thần tiên, hư “Sư tử”, “Kỳ lân”, “Vô chầu”, “Cung đình” hay “Tượng Phật”. Sau khoảng 19km chảy ngầm dưới dãy Trường Sơn. Dòng sông hiện ra ở cửa hang mang một màu nước xanh biếc vào mùa khô. Và đặc biệt là sắc đỏ của phù sa vào mùa mưa. Du khách cũng có thể khám phá sự kiến tạo các măng đá, thạch nhũ tại một vài trong số 14 phòng bên trong hang động. Bên trong khoảng 1km là hang Bi Kí, một nhánh phụ nằm sâu trong động cách cửa động khoảng 600m. Người ta tin rằng có một khoảng thời gian nào đó từ thế kỷ IX đến thế kỷ XI, người Chăm đã chọn nơi đây làm nơi thời cúng.

Chèo thuyền trong hang động:

Chèo thuyền trong hang động

Nguồn ảnh : Internet

Sau hàng chục cuộc thám sát khoa học của người Việt, người Pháp, người Anh… động Phong Nha vẫn còn đó với những điều bí ẩn.

Hiện nay tại nhiều hang động tại Phong Nha Kẻ Bàng được đưa vào khai thác du lịch. Tuy nhiên Động Phong Nha Kẻ Bàng vẫn là lựa chọn số một của du khách. Tour Phong Nha vừa nhẹ nhàng phù hợp với nhiều lứa tuổi vừa thi vị khi xuôi dòng sông Son để khám phá hang động này.      

Phong Nha Cave

1. General introduction

Phong Nha Cave is a cave in the limestone mountains of Phong Nha-Ke Bang National Park. Quang Binh is an attractive and famous destination. The cave has been used for tourism activities since 1991. Tourists, after going upstream of the Son River, visit Phong Nha Cave, which has a magnificent system of stalactites with seven outstanding characteristics. Here, visitors can choose from two Phong Nha tours: Phong Nha Cave 1,200m tour and the Son Ho 4,500 m tour.

2. Where is Phong Nha Cave? 

Located in Son Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province, about 45 kilometers northwest of Dong Hoi city, Phong Nha Cave is located in Phong Nha Ke Bang National Park. From Dong Hoi to Phong Nha, visitors will be walking on the legendary Truong Son road. After arriving at the Phong Nha tourist center, tourists follow the Son River to visit Phong Nha. Considered the "Thien Nam First Cave" of Vietnam, sheltered by tropical forests. It is the first point to be put into operation to serve tourists in Phong Nha Ke Bang. 

3. Learn about Phong Nha cave

Phong Nha-Ke Bang National Park The name "Phong Nha: people often call Phong Nha Ke Bang Cave. The name of Phong Nha Ke Bang National Park is also derived from Phong Nha Cave. However, Phong Nha Cave is just a cave like many other caves in Phong Nha Ke Bang National Park.

On a cruise on the poetic Son River, visitors come to experience and admire the beauty of Phong Nha.

 

Động Phong Nha - Kỳ Quan Đệ Nhất Động Chi Tiết A-ZĐộng Phong Nha - Kỳ Quan Đệ Nhất Động Chi Tiết A-Z

Image source: Internet

According to scientists, the process of weathering to form caves in Phong Nha is a natural process that took place 250 million years ago. The main topography of Phong Nha-Ke Bang is limestone and dirt mountains. The average height is 600 meters, the wall is narrow, and the wall is vertical. Phong Nha Cave is located in the southeast part of the Ke Bang limestone massif. In a strongly weathered limestone area, an area of about 10,000 km2, extending for 200 km in the north of the Truong Son range, through to Laos. In this limestone massif, there is a phenomenon of underground water.

Visit Phong Nha by Kayak in the tour 4500m

 

Vào Động Phong Nha bằng Kayak trong tour 4500mTour Động Phong Nha chèo thuyền Kayak - Tiệc nướng BBQ

Image source: Internet

The visible surface flow is the Son, Trooc, Chay, and Rao Thuong rivers, originating from small streams. In En Cave, the large stream flows underground into the limestone mountains to form caves. The two banks of the Son River are the lives of local people here. People around here often drive boats to serve tourists who visit Phong Nha Ke Bang.

Phong Nha Cave

 With a length of 7,729m, a depth of 83 m, and a height of 50 m, with many small and large side branches. Including Bi Ky cave, Tien cave, and Cung Dinh cave. This is a type of water cave that flows underground in the mountain bed and has many typical stalactites. Legend has it that the stalagmites hanging down at the mouth of the cave contributed to the poetic name "Phong Nha", which means "wind through the teeth". The name Phong Nha also originates from here. Phong Nha stalactites are considered beautiful and took millions of years to form.

Bên trong động Phong NhaĐộng Phong Nha

Image source: Internet

The beautiful stalactites of Phong Nha Unique stalactites in the cave Phong Nha is famous for its unique rock formations, named after natural shapes. The feeling of entering the wonderland: "Lion", "Unicorn", "No Adoration,", "Palace," or "Buddha Statue." After about 19 kilometers, it flows underground under the Truong Son range. The river appears at the mouth of the cave with a blue color in the dry season. And especially the red color of alluvium in the rainy season. Visitors can also explore the formation of stalagmites and stalactites in some of the 14 rooms inside the cave. Inside about 1 km is Bi Ky Cave, a side branch located deep in the cave about 600m from the cave entrance. It is believed that at some point between the 9th and 11th centuries, the Cham people chose this place as a place of worship.

Chèo thuyền trong hang động

Image source: Internet

Canoeing in the cave After dozens of scientific investigations by the Vietnamese, French, and British, Phong Nha Cave is still filled with mysteries. Currently, many caves in Phong Nha Ke Bang are in operation for tourism. However, Phong Nha Ke Bang Cave is still the number one choice for tourists. The Phong Nha tour is both gentle, suitable for many ages, and poetic when going down the Son River to explore this cave.

Chúng tôi sẽ cung cấp

Ăn trưa, ăn nhẹ
Áo dài tay
Áo phao
Dép leo núi
Đội khuân vác chuyên nghiệp
Găng tay
Hướng dẫn viên tiếng Anh
Khăn tắm
Mũ bảo hiểm, đèn pha
Nước uống
Túi chống nước
Vớ
Xe đưa đón
Thiết bị y tế, thuốc men

Bạn cần chuẩn bị

Đồ bơi
Giày dép
Kem chống nắng
Kính
Nón
Quần áo dễ khô
Xịt muỗi